De Binnenvaart Kredietunie

Coöperatieve vereniging

Organisatiestructuur


De Coöperatieve Binnenvaart Kredietunie Nederland u.a. is een platte organisatie met een executief Bestuur dat rechtstreeks invloed uitoefent op het uitvoerende werk en dat werk ook in hoofdzaak zelf uitvoert. Daarbij wordt het Bestuur bijgestaan door vrijwilligers en betaalde professionals.


De Algemene Ledenvergadering (ALV)
​​​​​​​De Algemene Ledenvergadering bestaat uit de leden van BKN. De leden, zowel kredietgevers als kredietnemers zijn met hun ledencertificaat de aandeelhouders van BKN. Ieder lid heeft één stem in de ledenvergadering, ongeacht de grootte van inleg of genomen krediet. De Algemene Ledenvergadering benoemt de bestuursleden van BKN.

Bestuur
Het Bestuur vertegenwoordigt de Binnenvaart Kredietunie en is belast met zowel de constituerende (beleidsvorming) als dirigerende leiding (beleidsuitvoering). Het Bestuur is zo samengesteld dat alle voor BKN noodzakelijke expertises aanwezig zijn: financiële expertise, technische expertise, kennis van en affiniteit met de beroepsgroep ‘binnenvaart’, ervaring in netwerken en administratieve ervaring.

Raad van Toezicht (RvT)
De Raad van Toezicht heeft primair een toezichthoudende en adviserende functie en houdt als zodanig toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Binnenvaart Kredietunie. De RvT staat het bestuur met raad terzijde en heeft inzage in de boeken, bescheiden en gegevensdragers van BKN.


Commissies​​
Het Bestuur heeft uit zijn midden twee commissies benoemd: de kredietcommissie en de coachingscommissie. Deze commissies rapporteren aan het Bestuur. De kredietcommissie analyseert en beoordeelt de kredietaanvragen en brengt hierover een advies uit aan het Bestuur. Het Bestuur beslist vervolgens over toekenning van de kredietaanvraag. De coachingscommissie selecteert, traint en begeleidt de coaches.

Raad van toezicht


Marieke VavierEric van DamJan van Belzen


Het bestuur

Elbert
​​Vissers

Bestuurslid, voorzitter
Linkedin


Wim
van Schaik

Bestuurslid, secretaris​​​​​​​

Jan
Blonk

​​​​​​​Bestuurslid, voorzitter Coachingscommissie
Linkedin

Johan van
WolfswinkelBestuurslid, vice voorzitter​​​​​​​
Linkedin

Krijn
de BlaeijBestuurslid, voorzitter Kredietcommissie
Linkedin

Piet
Theunisse

Bestuurslid, penningmeester
Linkedin

Downloads
​​​​​​​
​​​​​​​

› Kredietvoorwaarden
› Privacyverklaring

Partners waarmee wij samenwerken