Krediet
aanvragen
​​​​​​​

Financiering door en voor
ondernemers​​​​​​​

Financiering door en voor ondernemers


Zodra een ondernemer zijn aanvraag indient begint de intakeprocedure. BKN onderzoekt of de aanvrager behoort tot de doelgroep en of de gegevens van de aanvrager compleet zijn. De ondernemer krijgt zo spoedig mogelijk bericht of zijn aanvraag voor verdere behandeling in aanmerking komt.


​​​​​Belangrijke gegevens voor de aanvraag


Algemeen
- Naam, adres, woonplaats.

- Contactgegevens zoals telefoon en e-mail.

- Kopie geldig legitimatiebewijs

Beginnend bedrijf
- Een uitgewerkt en actueel ondernemingsplan.

Een financieel plan (kan onderdeel zijn van het ondernemingsplan).

Bestaand bedrijf
- Beschrijving van de bedrijfsactiviteiten en de markt.

-Investeringsbegroting.

- Jaarcijfers; meest recente van het afgeronde jaar en (concept)cijfers van het lopende jaar.

- Exploitatiebegroting voor het komende jaar.

- Liquiditeitsprognose voor het komende jaar.

Toetsing
BKN toetst bij BKR (Bureau Krediet Registratie) of de ondernemer daar geregistreerd staat.
​​​​​​​

Nadere vragen
Bij onduidelijkheden benadert BKN de ondernemer.


​​​​Aanvraagprocedure


Aanvraag wordt verder behandeld

Zijn de gegevens compleet en zijn er geen nadere vragen, dan krijgt de ondernemer bericht dat zijn aanvraag compleet is en verder behandeld zal worden.


Aanvraag wordt niet verder behandeld

Worden, ook na het stellen van nadere vragen, de gegevens niet in orde bevonden, dan wordt de aanvraag niet verder behandeld. Een aanvraag wordt geregistreerd als 'Niet behandeld' als deze niet past bij de doelgroep (krediet tot maximaal Euro 500.000 en juiste branche) of als de gegevens niet kloppen of onvolledig zijn. De ondernemer ontvangt - met opgave van redenen - bericht dat zijn aanvraag niet verder wordt behandeld.


Afwijzing
Een aanvraag wordt geregistreerd als 'Afgewezen' als deze wel binnen de doelgroep past, maar vanwege inhoudelijke aspecten moet worden afgewezen. De ondernemer ontvangt - met opgaven van redenen - bericht dat zijn aanvraag is afgewezen.


Kredietaanvraag
Zodra de kredietcommissie positief heeft besloten omtrent de aanvraag, wordt deze doorgestuurd naar het Bestuur. Het Bestuur beslist of de aanvraag al of niet goedgekeurd wordt. De aanvrager ontvangt bericht over het besluit van het Bestuur.

Krediet aanvragenMet de knop 'kredeit aanvragen' hieronder kunt u een kredietaanvraag doen.

Een medewerker van BKN neemt vervolgens contact met u op.
​​​​​​​