BKN biedt
leden toegang tot
bedrijfskrediet

Meer weten?

Lid worden / Vermogen inleggen


Aanmelden  Lidmaatschap

Wilt u als (gewezen)ondernemer ook andere ondernemers helpen bij het verkrijgen van kennis en krediet?


Ondernemers in de binnenvaart en gewezen ondernemers in de binnenvaart - ongeacht de rechtsvorm waaronder zij hun onderneming uitoefenen of uitgeoefend hebben - kunnen lid worden van de Binnenvaart Kredietunie Nederland u.a. (BKN).

Lid worden kan door aanmelding bij BKN. Na acceptatie door BKN en storting van een waarborgsom van Euro 1000,=.                                       

Leden hoeven niet direct vermogen in te leggen, maar  kunnen dat wel, mits er op dat moment een obligatieronde open staat.

BKN is een transparante organisatie en zal  de (aspirant) leden steeds uitvoerig informeren over de organisatie, de ondernomen en te ondernemen activiteiten, de rechten en plichten van de leden en over het risico dat zij kunnen lopen. Voorts zullen de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de Algemene Voorwaarden van de BKN voor u klaarliggen.


Lid worden van de Binnenvaart Kredietunie Nederland, maar nog niet direct vermogen inleggen?


Ook dat kan gebruik de knop hieronder nu lid worden van BKN 

Let op! Geen AFM-toezicht. 


Geen vergunningplicht voor 
deze activiteit.

Design by No.3 | Nummerdrie.nl | Ontwerpstudio