BKN biedt
leden toegang tot
bedrijfskrediet

Meer weten?

‚ÄčKrediet

aanvragen

Zodra de ondernemer zijn aanvraag indient, begint de intakeprocedure. Daarbij wordt gekeken of de aanvrager tot de doelgroep van de kredietunie behoort en of alle gegevens compleet zijn. De ondernemer krijgt zo spoedig mogelijk bericht of zijn aanvraag voor verdere behandeling in aanmerking komt.

Gegevens die voor de aanvraag van belang zijn


Algemeen 

 • naam, adres, woonplaats 
 • contactgegevens zoals telefoon en e-mail
 • kopie geldig legitimatiebewijs


Beginnend bedrijf 

 • Een uitgewerkt en actueel ondernemingsplan 
 • Het belangrijkste onderdeel van het ondernemingsplan het financieel plan 

Bestaand bedrijf 

 • beschrijving van de bedrijfsactiviteiten en de markt
 • investeringsbegroting 
 • jaarcijfers meest recente afgeronde jaar en (concept)cijfers lopende jaar
 • exploitatiebegroting voor komend jaar
 • liquiditeitsprognose voor komend jaar

Toetsing

 •  toetst bij BKR (Bureau Krediet Registratie) of u daar geregistreerd staat

Nadere vragen

 • Bij onduidelijkheden wordt de ondernemer door BKN benaderd met nadere vragen of toelichting


Gegevens compleet

 • Waneer de gegevens compleet zijn en er geen nadere vragen zijn,dan krijgt de ondernemer bericht dat zijn aanvraag compleet is en verder behandeld zal worden. 

Aanvraag word niet verder behandeld

 • Worden na het stellen van nadere vragen de gegevens nog steeds niet in orde bevonden dan wordt de aanvraag niet verder behandeld. De ondernemer ontvangt een bericht dat zijn aanvraag niet verder wordt behandeld vanwege gebrek aan de juiste gegevens.  

Afwijzing 

 • Als een aanvraag niet past bij de doelgroep (krediet tot maximaal Euro 250.000,==, niet de juiste branche) of de gegevens kloppen niet of zijn niet volledig, dan wordt het dossier geregistreerd als  ‘Niet behandeld’. Als een aanvraag wel binnen de doelgroep past, maar vanwege inhoudelijke aspecten wordt afgewezen krijgt de aanvraag de status ‘Afgewezen’.


Kredietverstrekking

 • Zodra de kredietcommissie positief besluit omtrent  aanvraag  wordt de aanvraag doorgestuurd naar het bestuur die de aanvraag moet goedkeuren. De aanvrager ontvangt dan bericht over het besluit van het bestuur.

Nu krediet aanvragen? Druk dan op de knop "Nu Krediet aanvragen".

Design by No.3 | Nummerdrie.nl | Ontwerpstudio