Door ondernemers

Voor ondernemers

Financiering door en voor ondernemers


In de Coöperatieve Binnenvaart Kredietunie Nederland u.a. (BKN) verlenen ondernemers in de binnenvaart krediet aan andere binnenvaart ondernemers. Dit gebeurt zonder tussenkomst van een bank. BKN is een coöperatieve vereniging en is eigendom van de individuele leden.


Martin maakte zijn droom waar
Binnenvaartschipper Martin Selles maakte zijn droom waar. Samen met BKN. Een eigen binnenvaartschip! Deze enthousiaste en voortvarende ondernemer laat zien dat het kan en wat de Binnenvaartkredietunie daarbij kan betekenen.

Bekijk de video hieronder.


Investeren in bedrijf, in groei en in innovatie

De noodzaak van kredietunies


Binnenvaartondernemers hebben vaak problemen om financiering te verkrijgen in het reguliere financiële circuit, terwijl vanuit Nederland en Europa het belang van duurzaam vervoer over water wordt benadrukt.
​​​​​​​Voordelen van een kredietunie

Een grote groep ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kan nergens terecht voor het financieren van groei, innovatie of noodzakelijke investeringen.

Aan de andere kant zijn er ondernemers die voor hun beschikbare middelen slechts beperkte beleggingsmogelijkheden hebben. Zij kunnen via een kredietunie middelen beschikbaar stellen maar ook kennis overdragen.

Deze combinatie van kapitaal, kennis en kunde draagt bij aan verbetering van het ondernemersklimaat in de binnenvaartbranche. In het buitenland kent men het fenomeen kredietunie al langer. In de USA bijvoorbeeld wordt zelfs zo'n tachtig procent van het MKB op deze manier gefinancierd.
​​​​​​​

Kom ik in aanmerking voor een bedrijfskrediet?