Deelnemen in de kredietunieKapitaal, kennis en kunde

Lid worden van BKN en vermogen inleggen


Ondernemers en oud-ondernemrs in de binnenvaart(sector), ongeacht de rechtsvorm waaronder zij hun onderneming uitoefenen of uitgeoefend hebben, kunnen lid worden van de Coöperatieve Binnenvaart Kredietunie Nederland u.a. (BKN). Dit gebeurt door aanmelding, acceptatie door BKN en storting van Euro 1100,- voor een aandeel in de Coöperatieve Binnenvaart Kredietunie Nederland u.a.


BKN is een transparante organisatie

Binnenvaart kredietunie
Een lid hoeft niet direct vermogen in te leggen, maar kan dat wel, mits er op dat moment een obligatieronde open staat. BKN is een transparante organisatie en zal de (aspirant) leden steeds uitvoerig informeren over de organisatie, de ondernomen en te ondernemen activiteiten, de rechten en plichten van de leden en het risico dat zij kunnen lopen.

Leden krijgen een eigen account op 'Mijn Kredietunie', het digitale administratie- en verantwoordingsplatform van BKN.


Let op!
Geen AFM-toezicht

Geen vergunningplicht voor deze activiteit

Aanmelden als lid

Gebruik de link hieronder om u aan te melden voor het lidmaatschap van de Coöperatieve Binnenvaart Kredietunie Nederland u.a.​​​​​​​